bao-tri-bao-hanh-ups

Bộ lưu điện UPS là gì

UPS (Uninterruptible Power Supply) hay bộ lưu điện là thiết bị có thể cung cấp điện năng trong thời gian tương ứng tùy thuộc vào công suất của thiết kế, nhằm duy trì hoạt động của thiết bị điện hoặc máy tính khi điện lưới gặp vấn đề về sự cố.

Kiến thức 4

Praesent eget lorem vitae mauris interdum luctus convallis a nunc. Phasellus dictum placerat volutpat. Cras facilisis quam lacus, molestie bibendum nisi egestas nec. Quisque vitae velit posuere, faucibus libero a, posuere felis. Nullam sit amet ornare lectus. Etiam adipiscing elit viverra, tincidunt orci consequat, lacinia erat. Phasellus non pretium ante. Etiam faucibus arcu ut felis…

Kiến thức 3

Praesent eget lorem vitae mauris interdum luctus convallis a nunc. Phasellus dictum placerat volutpat. Cras facilisis quam lacus, molestie bibendum nisi egestas nec. Quisque vitae velit posuere, faucibus libero a, posuere felis. Nullam sit amet ornare lectus. Etiam adipiscing elit viverra, tincidunt orci consequat, lacinia erat. Phasellus non pretium ante. Etiam faucibus arcu ut felis…

Kiến thức 2

Praesent eget lorem vitae mauris interdum luctus convallis a nunc. Phasellus dictum placerat volutpat. Cras facilisis quam lacus, molestie bibendum nisi egestas nec. Quisque vitae velit posuere, faucibus libero a, posuere felis. Nullam sit amet ornare lectus. Etiam adipiscing elit viverra, tincidunt orci consequat, lacinia erat. Phasellus non pretium ante. Etiam faucibus arcu ut felis…

Kiến thức 1

Praesent eget lorem vitae mauris interdum luctus convallis a nunc. Phasellus dictum placerat volutpat. Cras facilisis quam lacus, molestie bibendum nisi egestas nec. Quisque vitae velit posuere, faucibus libero a, posuere felis. Nullam sit amet ornare lectus. Etiam adipiscing elit viverra, tincidunt orci consequat, lacinia erat. Phasellus non pretium ante. Etiam faucibus arcu ut felis…